คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ  คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือสังคมโดยได้รับทุนสนับสนุนและอุปถัมภ์จาก บริษัทภายใต้การบริหารของท่านทั้งสองดำริร่วมกัน   ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์  ขึ้นโดยจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และนายทะเบียนกรุงเทพมหานครประกาศเป็นมูลนิธิแล้ว  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

  • ก่อตั้งมาแล้ว

    9 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • มีผลงานเป็นโครงการรวม

    จำนวน 655 โครงการ

ศาสนา
จำนวนโครงการทั้งหมด
สังคม
จำนวนโครงการทั้งหมด
การศึกษา
จำนวนโครงการทั้งหมด