ความรู้เรื่อง กฐิน: ช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลทอดกฐิน ทาง มูลนิธิ ฯ จึงขอหยิบยกเรื่องราว ความรู้เรื่อง กฐิน มาอธิบายแบบสั้นๆ ง่ายๆ นะคะ ซึ่งคำว่า กฐิน หมายถึง กรอบไม้หรือสะดึงทำจีวร เอาผ้าหลายสีหลายขนาดมาขึงเย็บติดกันแล้วค่อยย้อมด้วยน้ำเปลือกไม้ หน้ากฐินจะเริ่มตั้งแต่ แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 (วันลอยกระทง)
You are here: Home \ คลังความรู้ \ ความรู้เรื่อง กฐิน
ความรู้เรื่อง กฐิน,OK Life Foundation,กฐิน หมายถึง,ความรู้เรื่อง กฐิน,คำถวายผ้ากฐิน,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ,คุณวิณพา รัตนากิตติ์,งานมูลนิธิโอ.เค ไลฟ์,ต้นกฐิน,ที่อยู่มูลนิธิ โอ เค ไลฟ์,ธนอรรถ ตรีธิติธัญ,ธนอรรถ ตรีธิติธัญ ประธานมูลนิธิโอ.เค.ไลฟ์,บุญกฐินคืออะไร,ประวัติกฐิน,ประเภทของกฐิน,ผักกฐิน,มูลนิธิ,มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์,มูลนิธิ โอเค ไลฟ์,มูลนิธิโอ.เคไลฟ์,อานิสงส์กฐิน,เครื่องกฐิน
27 ตุลาคม 2016 - 15:11, by , in คลังความรู้, Comments off

ความรู้เรื่อง กฐิน

ช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลทอดกฐิน ทาง มูลนิธิ ฯ จึงขอหยิบยกเรื่องราว ความรู้เรื่อง กฐิน มาอธิบายแบบสั้นๆ ง่ายๆ นะคะ  ซึ่งคำว่า กฐิน หมายถึง กรอบไม้หรือสะดึงทำจีวร เอาผ้าหลายสีหลายขนาดมาขึงเย็บติดกันแล้วค่อยย้อมด้วยน้ำเปลือกไม้ (ครั้งพุทธกาลเป็นงานใหญ่พระต้องมาช่วยกัน) หน้ากฐินจะเริ่มตั้งแต่ แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 (วันลอยกระทง)  โดยการทอดกฐินมีแค่ช่วงนี้เท่านั้น  ส่วนซองนอกระยะนี้เรียกซองผ้าป่า (ทอดได้ทั้งปี)

กฐินในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ดังนี้

  • กฐินหลวง  คือ กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินทอดถวาย ณ พระอารามหลวงที่กำหนดไว้เป็น กรณีพิเศษ ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน ๑๖ วัด ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ  ,วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ ,วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ  ,วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ  ,วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ  ,วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ  ,วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ  ,วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ  ,วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ  ,วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ  ,วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ  ,วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ  ,วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม  ,วัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา  ,วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา  ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
  • กฐินต้น  คือ กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชศรัทธา พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินทอดถวายตามพระอารามที่ทรงพอพระราชหฤทัย  โดยจะเป็นพระอารามหลวงหรือวัดชั้นราษฏร์ก็สุดแท้แต่พระราชอัธยาศัย
  • กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชบริพาร หรือหน่วยงานราชการต่างๆ นำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงต่างๆ แทนพระองค์ เช่น วัดอนงคาราม วัดกัลยาณมิตร เป็นต้น
  • กฐินราษฏร์ คือ กฐินที่ราษฏร หรือประชาชนจัดขึ้นเป็นการส่วนตัว หรือเป็นหมู่คณะ แล้วนำไปทอดถวายตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและวัดนั้นเป็นวัดที่ราษฏรสร้างขึ้น
  • กฐินสามัคคี คือ กฐินที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นหมู่คณะ และนำไปทอดถวายยังวัดใดวัดหนึ่ง ด้วยความพร้อมเพรียงกัน
  • กฐินทรงเครื่อง คือ กฐินที่มีผ้าป่าไปทอดสมทบ เรียกว่า ผ้าป่าหางกฐิน มีมหรสพสมโภชน์เป็นที่สำราญใจในบุญพิธีกฐิน
  • กฐินโจร คือ กฐินที่เจ้าภาพนำไปทอดโดยมิได้ให้ทางวัดทราบล่วงหน้า พอผ่านไปพบวัดใดวัดหนึ่งที่ยังไม่มีกฐิน ไม่มีผู้จองกฐิน  หรือจะหมดเขตกฐินอยู่แล้ว ก็จู่โจมเข้าไปทอดถวายคล้ายกับโจรปล้นมิให้เจ้าของทรัพย์รู้ตัว หรือจะเรียกอีกอย่างว่า กฐินตกค้าง
  • จุลกฐิน คือ กฐินน้อย หมายถึง มีเวลาทำน้อยต้องทำด้วยความรีบร้อนด่วน เป็นกฐินฉุกละหุก เพราะต้องการทำทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว นับตั้งแต่หาฝ้ายมาปั่นด้วยทอทำเป็นผ้า และเย็บย้อมให้สำเร็จเป็นจีวรแล้วนำไปทอดถวายสงฆ์ที่จำพรรษาในอาวาสนั้นตลอดไตรมาส หรือสามเดือน

การถวายผ้ากฐิน

      การถวายผ้ากฐิน คือหัวใจของกฐิน ประกอบด้วยผ้า ๓ ผืน คือ จีวร สบง สังฆาฏิ  ผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร ถ้ามากกว่านั้นเป็นอดิเรกจีวรหรือผ้าส่วนเกินเท่านั้น  การถวายผ้ากฐินเป็นการนำผ้ามาถวายแก่พระสงฆ์ในเขตที่กำหนดไว้เท่านั้นเลยเวลาไปไม่ได้  ส่วนวัดที่จะรับกฐินได้จะต้องมีพระอยู่จำพรรษาจำนวน ๕ รูป หรือ ๕ รูปขึ้นไป  ครบองค์สงฆ์จึงจะเป็นกฐินและจะต้องรับกฐินที่อาวาสของตัวเองเท่านั้นจึงจะถูกต้อง  พระรูปเดียวที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสหนึ่งอาวาสใด ถ้ารับกฐินก็จะเรียกว่ารับกฐินไม่ได้ เพราะว่าไม่ครบองค์สงฆ์  ผ้าเป็นนิสัคคีย์ พระที่ใช้ผ้าเป็นอาบัติปาจิตตีย์  ผิดพุทธานุญาต ผิดวัตถุประสงค์

     ไทยธรรมที่ถวายในกฐิน คือ เครื่องที่เป็นบริขารสำหรับถวายเป็นบริวารของกฐิน ในสมัยพุทธกาลมุ่งประโยชน์ทางพระวินัยเป็นหลัก จึงนำแต่ผ้าไปถวายเท่านั้น เมื่อเสร็จแล้วจึงไปจัดการฉลองกาลกฐินในภายหลัง  แต่ในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันทั่วไปว่าการทอดถวายกฐินจะต้องมีบริวารบริขารด้วย จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ศรัทธาของผู้ถวาย หรือบางทีก็เป็นปัจจัยเพื่อที่จะได้นำไปก่อสร้างซ่อมแซมทำนุบำรุง ศาสนสถานแก่การใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา

 

คำถวายกฐิน

ตั้งนะโม  ๓  จบ…….แล้วว่าดังนี้

อิมัง  สะปริวารัง  กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ
โอโณชะยามะ  สาธุโน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปริวารัง
กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปาฏิคคะเหตวา จะ
อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับ ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว
ขอจงกรานกฐินด้วยจีวรนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ

ติดตามกิจกรรม มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์ เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินได้ ที่นี่!!