ถวายไข่ไก่ 100 แผง เป็นจำนวนวเงิน 10,000 บาท #แจกมหาทาน พระวชิรญาณเมศวร์ (พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี ดร.) วัดกู่เสือ (พยัคฆาวนาราม) จ.เชียงใหม่
You are here: Home \ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ \ ศาสนา \ ถวายไข่ไก่ 100 แผง เป็นจำนวนวเงิน 10,000 บาท #แจกมหาทาน พระวชิรญาณเมศวร์ (พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี ดร.) วัดกู่เสือ (พยัคฆาวนาราม) จ.เชียงใหม่
10 มิถุนายน 2021 - 11:18, by , in ศาสนา, Comments off

#มูลนิธิโอเคไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และคุณวิณพา รัตนากิตติ์ มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์ ร่วมทำบุญถวายไข่ไก่ 100 แผง เป็นจำนวนวเงิน 10,000 บาท #แจกมหาทาน#งานบรรพชาอุปสมบท ถวายบูชาคุณ 33 วัสสา พระวชิรญาณเมศวร์ (พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี ดร.)และบวชตอบแทนพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ในวันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ พระอุโบสถ พัทธสีมา วัดกู่เสือ (พยัคฆาวนาราม)ต.ยางเนิ้ง อ.สารภีจ.เชียงใหม่

About author: