ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน เนื่องในวัน มาฆบูชา ณ พุทธสถานติรูมาลาบาลาจี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
You are here: Home \ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ \ ศาสนา \ ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน เนื่องในวัน มาฆบูชา ณ พุทธสถานติรูมาลาบาลาจี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
10 มิถุนายน 2021 - 11:42, by , in ศาสนา, Comments off

คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญและคุณวิณพา รัตนากิตติ์ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถานติรูมาลาบาลาจี อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานในหล่อ“พระวิษณุนารายณ์บรรทมสินธ์ุ อนันตศายินปัทมะนาภาสวามี” ครั้งที่7 ชิ้นส่วน “แขนพระนารายณ์และพญานาค”2ข้าง

About author: