พระครูบาน้อย ญาณวิไชย โปรดเมตตาเดินทางมาแสดง ธรรมที่มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ 23-2-2564
You are here: Home \ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ \ ศาสนา \ พระครูบาน้อย ญาณวิไชย โปรดเมตตาเดินทางมาแสดง ธรรมที่มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ 23-2-2564
10 มิถุนายน 2021 - 11:35, by , in ศาสนา, Comments off

ทาน ศีล ภาวนา ครบนับเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งพระครูบาน้อย ญาณวิไชย ถ้ำเชตวัน อ.นาน้อยจ.น่าน ได้โปรดเมตตาคุณธนอรรถ ตรีธิติธัญและคุณวิณพา รัตนากิตติ์พร้อมคณะเดินทางมาแสดงธรรมที่มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์
23-2-2564

About author: