ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระครูบาชัยยาปัถพี และพระญาณวิไชย ภิกขุ
You are here: Home \ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ \ ศาสนา \ ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระครูบาชัยยาปัถพี และพระญาณวิไชย ภิกขุ
20 เมษายน 2023 - 11:01, by , in ศาสนา, Comments off

มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และคุณวิณพา รัตนากิตติ์ ได้เดินทางร่วมบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู และพระญาวิไชย ภิกขุ ณโครงการวิลล่าฟอเรสต์ เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีคุณธีระธัช รัตนกมลพรให้การดูแลและต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านพร้อมร่วมกันสวดมนตร์ ฟังธรรม สนทนาธรรมในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์
#มูลนิธิโอเคไลฟ์
10-4-2566

About author: