สงเคราะห์คนที่เดือดร้อน-คนป่วยที่ลำบากยากแค้น ในเขตชุมชนแออัดของพระประแดงทำการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน
You are here: Home \ สังคม \ สงเคราะห์คนที่เดือดร้อน-คนป่วยที่ลำบากยากแค้น ในเขตชุมชนแออัดของพระประแดงทำการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน
10 มิถุนายน 2021 - 11:24, by , in สังคม, Comments off

#มูลนิธิโอเคไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และคุณวิณพา รัตนากิตติ์ ได้ฝากเงินจำนวน 20,000 บาท (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ให้อาตมานำส่งต่อไปยังแม่ชีนุ้ย มณีโชติรส อัคราเรืองสิริ นำไปซื้อของเพื่อสงเคราะห์คนที่เดือดร้อน-คนป่วยที่ลำบากยากแค้น ขณะนี้แม่ชีนุ้ยได้ลงพื้นที่ในเขตชุมชนแออัดของพระประแดงทำการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

About author: