โครงการมูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์
You are here: Home \ โครงการมูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์

คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ  คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือสังคมโดยได้รับทุนสนับสนุนและอุปถัมภ์จาก บริษัทภายใต้การบริหารของท่านทั้งสองดำริร่วมกัน   ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ โอ.เค ไลฟ์  ขึ้นโดยจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และนายทะเบียนกรุงเทพมหานครประกาศเป็นมูลนิธิแล้ว  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

ศาสนา
จำนวนโครงการทั้งหมด
สังคม
จำนวนโครงการทั้งหมด
การศึกษา
จำนวนโครงการทั้งหมด